banner4
banner5
banner-101

PIZZA OWENLERI

açyk göçme pizza peçleriniň görnüşi, howluda ýa-da daşarda isleýän peçiňizi hödürleýär.

P200A

Has ýumşak 16inch P200A Pitsa peç

Has giňişleýin gör
P200A

P14GW

Pumşak P14 gaz agajy pizza peç

Has giňişleýin gör
P14GW

S200

Has ýumşak 12inch P200 gaz pitsasy peç

Has giňişleýin gör
S200

Garnituralar

açyk göçme pizza peçleriniň görnüşi, howluda ýa-da daşarda isleýän peçiňizi hödürleýär.

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Şanhaýda ýerleşýän Lannmarker, 2008-nji ýylda esaslandyryldy, daşarky gözegçilik gutusy we degişli önüm öndürijisi, ajaýyp hili we mukdary bilen maşgala eýeçiligindäki önümçilik kompaniýasydyr.Söwda işimiz bilen uly girdeji gazanarys diýip umyt edýäris, tehnologiýany täzelemäge, müşderilerimiz üçin niýetlenen önüm döretmäge we ömründe önümimizden lezzet almaga çalyşýarys.

Has giňişleýin gör

Bizi yzarla

açyk göçme pizza peçleriniň görnüşi, howluda ýa-da daşarda isleýän peçiňizi hödürleýär.