sahypa_banner-3

Önümler

Has ýumşak 12 16 dýuým gaz pitsasy peç

Gysga düşündiriş

“Neapolitan” pitsasynyň şeýle tagamly bolmagynyň bir sebäbi bar: peç.Ajaýyp ýokary nahar bişirmek temperaturasyna ýetmek, pizzalary ajaýyp çalt bişirmek we her dürli agaçdan ýasalan tagam hödürlemek ukyby bilen, pizza peçini bişirmek tejribesini ýeňmek kyn we köpeltmek hasam kyn bolup biler.Indi däl.Elýeterli we doly elýeterli howly üçin amatly we býudjet üçin amatly!- açyk pizza peçleri, öýde restoranda ýokary hilli pitsany köpeltmek diňe bir mümkin bolman, pikir edişiňizden has aňsat we çylşyrymly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Iň oňat açyk pizza peç modelleriniň sanawynda hemmesi bar: barbeküleri pizza peçlerine öwürýän toplumlar we esbaplar, ulanylmagy aňsat gaz bilen işleýän görnüşler, meşhur göçme peçler we hakyky pizza peç ulgamlary.Iň oňat markalaryň hemmesi şu ýerde: Ooni Pitsa peçleri, Gozni, Alfa, Çikago Kerpiç, Bertello we Softer Pizza Oven P200.Şeýlelik bilen, ussatlyk derejäňize ýa-da açyk meýdanyňyza garamazdan, size açyk pizza peçleri bar.Iň oňat açyk pizza peç modelleriniň sanawynda hemmesi bar: barbeküleri pizza peçlerine öwürýän toplumlar we esbaplar, ulanylmagy aňsat gaz bilen işleýän görnüşler, meşhur göçme peçler we hakyky pizza peç ulgamlary.Iň oňat markalaryň hemmesi şu ýerde: Ooni Pitsa peçleri, Gozni, Alfa, Çikago Kerpiç, Bertello we Softer Pizza Oven P200.Şeýlelik bilen, ussatlyk derejäňize ýa-da açyk meýdanyňyza garamazdan, size açyk pizza peçleri bar.

S200-3

Has ýumşak gaz pitsasy peç P200

Taraz:
● Kömür bilen işleýän we gaz bilen işleýän.
Any Islendik ýere alyp bolýan göçme peç.
● Pitsa 60 sekuntda bişirilýär.
Inner Içki nahar temperaturasyna 950 dereje ýetýär, 15 minutda gyzýar.
● Täsin tehnologiýa, agaçdan ýasalan tagamy hakyky tagam berýär.
Fish Balyk, biftek, gök önümler we desertler ýasaýan köpugurly peç.
● Amatly açyk pizza peç görnüşi.
Peç şeýle bir gyzýar welin, tehniki taýdan özüni arassalaýan enjam.

Garamaýan taraplary:
Natural Tebigy gazy öwürmek üçin aksesuar ýetmezçiligi.
It Pitsany dogry bişirmek üçin aýlamaly bolarsyňyz.
Only Diňe 12 dýuým pizza ýasap biler.

S200

Häzirki wagtda elýeterli iň oňat açyk pizza peçlerinden birini satyn almak isleýän bolsaňyz, “Softer” -den we oýun çalşýan enjamlarymyzdan başga bir zat gözlemäň.Onlarça neşirde halanýan Softeriň peçleri, bazardaky beýleki zatlardan tapawutlylykda hakyky neapolitan pitsasyny çykarýar.Islendik modeliň ajaýyp saýlawdygyny pikir etsek-de, “Softer Pizza Oven P200” -ni göterip bilmek, ulanmagy aňsatlaşdyrmak we ýakymly netijeler üçin iň oňat açyk pizza peçleri diýip atlandyrýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň