sahypa_banner-2

Önümler

Poslamaýan Polat Pitsa Kesiji özleşdirilip bilner

Gysga düşündiriş

Pitsa kesijileri özlerine meňzeýän bir gezeklik poni däl.Kesmek üçin täze, öýde öndürilen pitsany alanyňyzda diňe bir iş üçin iň oňat gural bolman, eýsem fokusiýa ýaly konditer hamyryny, garynjalary, biskwit hamyryny, kwesadillalary, makaron hamyryny we inçe çörekleri kesmek üçin hem peýdaly bolýar. .Kesijiniň görnüşine baglylykda, arassalanan kesilen goňur, kezzap ýa-da list tortlary ýaly başga ulanyşlary tapyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pitsa kesiji

Ajaýyp dizaýn, pizza kesiji ulanmagy aňsat we çaltlaşdyrýar.Bu pizza kesiji uzynlygy 28 sm.Üçburçluk dizaýny, pitsany kesmek üçin ulanylanda amatlylygyny we tizligini görkezýän pitsanyň görnüşine has laýyk gelýär.Iň akylly zat, bu pizza kesiji, ýönekeý we ulanmak aňsat bolan täze bişirilen ýokary temperaturaly pitsany aňsatlyk bilen kesip bilýän rolik dizaýny bilen enjamlaşdyrylandyr.Ykjam şekil dizaýny önümi daşamak we syýahat etmek üçin has amatly edýär.Bu hünärmen pizza pyçagy, pitsanyň ähli görnüşlerini kesmek üçin ulanylyp bilner we poslamaýan polat pyçak çydamly bolar ýaly döredildi.Çeňňek, bogun ýa-da hereketlendiriji bölekleri bolmadyk ýekeje metal bölekden ýasalan bu kesiji zaýalap biljek gaty az.Uzynlygy 11 dýuýmda, bir hereket bilen orta ölçegli pizzalaryň üsti bilen aňsatlyk bilen kesiler ýa-da täze bir ýere göçmek bilen ullakan piroglaryň üsti bilen dilimlener.Synagymyz diňe iki çalt kesmek bilen galyň we inçe pitsany kesdi.Tutga berk we tutmak üçin amatly we aşhana çyzgylarynyň köpüsine laýyk bolar.Diňe pizza üçin däl, tort kesmek we her dürli gabyk kesmek üçin hem bu pizza pyçagy kiçi we köp taraply.Bu pizza kesiji ynam bilen satyn alyp bilersiňiz.

pizza kesiji

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň